FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) ,कानुन २०७‍‍‍५ ७६/७७ 12/01/2020 - 10:45 PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७‍‍‍५ (नमूना कानुन).pdf
आर्थिक सहायता काेष सन्चालन तथा व्यवस्थापन एैन ७६/७७ 12/01/2020 - 10:44 PDF icon आर्थिक सहायता काेष सन्चालन तथा व्यवस्थापन एैन.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७६/७७ 12/01/2020 - 10:42 PDF icon १२. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८ ७७/७८ 08/17/2020 - 12:06 PDF icon 2077.78 Niti tatha karyakram.pdf
निति तथा कार्यक्रम २०७६ ७६/७७ 08/04/2019 - 12:03 PDF icon Niti tatha karyakaram 2076.pdf
राजपत्र २०७६ भाग २ ७६/७७ 08/04/2019 - 11:38 PDF icon Rajpatra Bhag 2,2076.pdf
राजपत्र २०७६ भाग १ ७६/७७ 08/04/2019 - 11:37 PDF icon Rajpatra Bhag 1 ,2076.pdf
विनियाेजन एेन २०७६ ७६/७७ 08/04/2019 - 11:30 PDF icon Biniyojan Act,2076.pdf
अार्थिक एेन २०७६ ७६/७७ 08/04/2019 - 11:29 PDF icon Aarthik Act,2076.pdf
राजपत्र २ ७५/७६ 10/21/2018 - 11:53 PDF icon राजपत्र २.pdf

Pages