FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा ।।।

८०/८१ 04/01/2024 - 18:54

औषधि खरिद शिलबन्दी दरभाउपत्रको जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 03/20/2024 - 15:02

औषधि खरिदको लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना ।।

८०/८१ 03/01/2024 - 13:02 PDF icon CamScanner 03-01-2024 12.57.pdf

Invitation for sealed quotation

८०/८१ 02/28/2024 - 10:56

सिलबन्रदी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 02/02/2024 - 11:55

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशायको सूचना ।।।

८०/८१ 12/04/2023 - 11:08

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।।

८०/८१ 10/31/2023 - 12:59

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 10/01/2023 - 06:41

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/17/2023 - 15:06 PDF icon nadijanya bikri sambandhi.pdf

प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 05/18/2023 - 14:24 PDF icon notice.pdf

Pages