FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना।।

बाेलपत्र/दरभाउपत्र सूचनाकाे म्याद थप गरिएकाे सूचना

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अासयकाे सूचना

Contract No: RR-TRM-SLN-075-076-14

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अासयकाे सूचना

Contract No:Rcc-c-TRM-SLN-075-076-14

खरिद सूचना

दस्तावेज: 

Pages