FAQs Complain Problems

ठेक्का रद्द सम्बन्धी सूचना

यस गाउँपालिकाको ठेक्का नं. TRM/NCB/GOODS/01/080/081, मिति २०८० असोज ११ गतेको ब्याक हो लोडर खरिद प्रक्रियाका लागि इबिडिङबाट सूचना प्रकाशन गरिएकोमा मिति २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयअनुसार उक्त ठेक्का रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: